O projektu

Svjesni činjenice kako odgojno-obrazovni sustav mora omogućiti kvalitetno obrazovanje, te stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo i osobno ostvarenje, Bjelovarsko–bilogorska županija prijavila je u 2016. godini projekt „Uz potporu sve je moguće, faza II“ na javni poziv Europskog socijalnog fonda „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“. Bjelovarsko-bilogorska županija kao prijavitelj projekta isti sufinancira sa iznosom 5%, odnosno 96.676,01 kn, a 12 osnovnih i 6 srednjih škola, te Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko – bilogorske županije d.o.o., sudjeluju kao partneri.

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Putem projekta „Uz potporu sve je moguće, faza II“ vrijednog 1.933.519,96 kn, osigurano je 37 pomoćnika i stručno komunikacijskih posrednika za 39 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko–bilogorske županije. Učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece i mladih ljudi, a njihovo osnaživanje zahtijeva dodatne i specifične mehanizme. Stoga Bjelovarsko-bilogorska županija, putem navedenog projekta, omogućava učenicima koji imaju znatne razvojne teškoće, da se uz rehabilitacijsku i stručnu profesionalnu potporu uspješno uključe u sustav odgoja i obrazovanja u sredini u kojoj žive.

Poboljšanje u postizanju odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju u njihovoj sredini, izjednačava njihove mogućnosti za potpuno uključivanje i osposobljava ih za samostalan život i rad.

Ovaj hvale vrijedan projekt ne samo što uvelike pomaže učenicima u kvalitetnijem praćenju nastave i usvajanju gradiva, već omogućava i zaposlenje 37 osoba koje su do početka projekta sve bile nezaposlene.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Selekcija nezaposlenih osoba registriranih na tržištu rada za pomoćnike učenicima s teškoćama proveo je nositelj projekta u suradnji sa svakom pojedinom školom u kojoj su angažirani pomoćnici u nastavi/stručno komunikacijski posrednici. Oglasi za radna mjesta bili su objavljeni na stranicama HZZ-a i ostalih projektnih partnera. Osnovni kriterij selekcije bio je da prijavitelj ima najmanje završenu srednju stručnu spremu, da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak, te da stručno komunikacijski posrednik ima završenu edukaciju. Prednost su imali kandidati koji su već imali prethodno iskustvo u radu sa djecom s teškoćama.

RAD POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Rad pomoćnika učenicima s teškoćama obuhvaća neposrednu pomoć u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvan-učioničkim oblicima nastave. Kao najvažnija aktivnost ovog projekta obuhvaća pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti, obavljanje školskih aktivnosti i zadataka, a sve u svrhu osnaživanja učenika i izjednačavanja u mogućnostima.
Pomoćnici su imali zadatak pružiti pomoć posebno ranjivoj skupini djece i mladih ljudi – učenicima s teškoćama, kako bi im pomogli da što samostalnije funkcioniraju sa svojom teškoćom u redovnoj školskoj sredini.PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKIH SOCIJALNIH FONDOVA