Vijesti

Putem dva projekta „Mladi za mlade – pomagači u nastavi“ i „Uz potporu sve je moguće – faza II“ možemo reći kako ove školske godine u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija 48 učenika ima asistente u nastavi, točnije 46 asistenata čime su svi učenici kojima treba asistent u nastavi, asistenta i dobili. Za dva projekta kojima je osnovni cilj briga o učenicima s teškoćama u razvoju u ovoj školskoj godini osigurano je tako gotovo 2.400.000,00 kuna.

Pročitajte više →