bootstrap dropdown

O projektu

Svjesni činjenice kako odgojno-obrazovni sustav mora omogućiti kvalitetno obrazovanje, te stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo i osobno ostvarenje, Bjelovarsko–bilogorska županija prijavila je u 2017. godini projekt „Uz potporu sve je moguće, faza III“ na javni poziv Europskog socijalnog fonda „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 01. rujna 2017. godine za navedeni projekt u trajanju 48 mjeseci, odnosno 4 godine. Bjelovarsko-bilogorska županija kao prijavitelj projekta isti sufinancira sa iznosom 5%, odnosno 489.259,44 kn, a 15 osnovnih i 6 srednjih škola sudjeluju kao partneri.
Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.


Putem projekta „Uz potporu sve je moguće, faza III“ vrijednog 9.785.188,80 kn (od čega su 9.295.929,36 kn bespovratna sredstva), osigurano je 54 pomoćnika i stručno komunikacijskih posrednik za 58 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko–bilogorske županije kroz 4 godine. Učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece i mladih ljudi, a njihovo osnaživanje zahtijeva dodatne i specifične mehanizme. Stoga je Bjelovarsko-bilogorska županija, putem navedenog projekta, omogućila učenicima koji imaju znatne razvojne teškoće, da se uz rehabilitacijsku i stručnu profesionalnu potporu uspješno uključe u sustav odgoja i obrazovanja u sredini u kojoj žive.
Poboljšanje u postizanju odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju u njihovoj sredini, izjednačava njihove mogućnosti za potpuno uključivanje i osposobljava ih za samostalan život i rad.
Osnovne škole partneri na projektu:Srednje škole partneri na projektu:
1. OŠ Slavka Kolara Hercegovac1. Tehnička škola Daruvar
2. OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac2. Srednja škola Čazma
3. OŠ Garešnica3. Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
4. OŠ Velika Pisanica4. Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica
5. OŠ Rovišće5. Obrtnička škola Bjelovar
6. OŠ Veliko Trojstvo6. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
7. OŠ Štefanje
8. OŠ Đulovac
9. OŠ Ivanska
10. OŠ I.N.Jemeršića Grubišno Polje
11. OŠ Vladimira Nazora Daruvar
12. OŠ Čazma
13. ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar
14. ČOŠ J. R. Končanica
15. OŠ Mirka Pereša Kapela

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Selekcija nezaposlenih osoba registriranih na tržištu rada za pomoćnike učenicima s teškoćama proveo je nositelj projekta u suradnji sa svakom pojedinom školom u kojoj su angažirani pomoćnici u nastavi/stručno komunikacijski posrednici. Oglasi za radna mjesta bili su objavljeni na stranicama HZZ-a i ostalih projektnih partnera. Osnovni kriterij selekcije bio je da prijavitelj ima najmanje završenu srednju stručnu spremu, da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak, te da stručno komunikacijski posrednik ima završenu edukaciju. Prednost su imali kandidati koji su već imali prethodno iskustvo u radu sa djecom s teškoćama.
Pučko otvoreno učilište Bjelovar provelo je osposobljavanje pomoćnika za rad s učenicima s teškoćama, čime se osigurala kvaliteta rada učenika sa teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja te isto tako i adekvatna kompetencija pomoćnika.

RAD POMOĆNIKA SA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Rad pomoćnika učenicima s teškoćama obuhvaća neposrednu pomoć u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvan-učioničkim oblicima nastave. Kao najvažnija aktivnost ovog projekta obuhvaća pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti, obavljanje školskih aktivnosti i zadataka, a sve u svrhu osnaživanja učenika i izjednačavanja u mogućnostima.
Pomoćnici su imali zadatak pružiti pomoć posebno ranjivoj skupini djece i mladih ljudi – učenicima s teškoćama, kako bi im pomogli da što samostalnije funkcioniraju sa svojom teškoćom u redovnoj školskoj sredini.
Početkom rada pomoćnika učenicima s teškoćama uspostavljen je i sustav praćenja, te su pomoćnici redovito izvještavali o svom radu putem mjesečnih izvješća i evidencija, a najveću pomoć i savjet u svakodnevnom radu su im pružali školski koordinatori. Treba istaknuti da su i administrativni djelatnici partnerskih škola (računovođe i tajnici) značajno doprinijeli realizaciji ovog projekta i pomogli projektnom timu Bjelovarsko-bilogorske županije zaduženom za upravljanje i praćenje projekta.
Mobirise
Adresa

Dr. A. Starčevića 8
43000 Bjelovar, Hrvatska

Kontakti

E-mail: kabinet.zupana@bbz.hr
Telefon: + 385 43 221 901

© UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE. Sva prava pridržana. Design by Paun d.o.o. | Lasersko graviranje | Grafički i web dizajn | Digitalni tisak | Unikatni i poslovni pokloni